ท่อ Thai  GRP

 

ระบบขนส่งน้ำดิบและ ระบบประปา

ระบบชลประทาน และการเกษตร 

ระบบส่งน้ำเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำ

ระบบท่อระบายน้ำทิ้ง

ระบบท่อระบายน้ำฝน

ระบบท่อบำบัดน้ำเสีย

ระบบท่อขนส่งสารเคมี ในโรงงานอุตสาหกรรม


- Raw water transportation and water supply

- Irrigation and Agriculture System

- Water Supply for Hydro Power Generation

- Sewer Pipe

- Rainwater Drainage Pipe

- Wastewater Treatment Pipe

- Chemicals Transporting Pipe

  in Industrial Factory

 

ประเภทการใช้งาน

Applications